Zkušební provoz Národního registru dětských úrazů

15. února 2010 byl zahájen zkušební provoz Národního registru dětských úrazů.


Ve svislém menu u levého okraje stránky jsou k dispozici obecné informace o problematice dětské úrazovosti, probíhajících a uskutečněných projektech, i kompletní znění Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017.

Vodorovné menu obsahuje analytické nástroje, pomocí nichž má uživatel možnost provádět analýzy dat z registru dětských úrazů a exportovat jejich výsledky v grafické formě.

15.2.2010


Zpět